Nuttige info

Reglementen

De reglementen van de clubwerking AVT in het algemeen zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement

U kan het volledige huishoudelijk reglement hier downloaden. Huishoudelijk reglement

De Reglementen voor de samenstelling van de aflossingsploegen zijn vastgelegd in 2 specifieke Aflossingsreglementen ; een regelement voor benjamins, pupillen en miniemen en een reglement vanaf cadet.

Onze club hecht veel belang aan de jeugd, daarom hebben we een jeugdsportbeleidsplan uitgewerkt, dat u hier kan dowloaden

De sportieve leiding van onze club is in handen van de technische directeur. Hij is tevens een vertrouwenspersoon, waar je terecht kan voor vragen ivm intercommunale trainingen, selecties voor de BVV, selecties voor aflossingsploegen, inschrijven voor kampioenschappen enz…

Momenteel heeft AVT geen technische directeur : we zijn volop op zoek naar een kandidaat . Ken jij iemand ? Dan mag je dit altijd melden op het AVT secretariaat.

AVT Vertrouwenspersoon

1. De maatschappij is zich de laatste jaren van bewust geworden dat gedragingen van pestgedrag, geweld, conflictsituaties en seksueel grensoverschrijdend gedrag grondig aangepakt moeten worden. Klachten moeten ernstig behandeld worden. Sportclubs moeten een gedragscode opstellen en een vertrouwenspersoon aanstellen. De Vlaamse atletiekliga heeft een eigen meldpunt voor ongewenst gedrag . Bij AVT kan je terecht bij :

2. Profiel waaraan de vertrouwenspersoon moet voldoen:

 • Discreet
 • Onafhankelijk
 • Gemakkelijk bereikbaar
 • Geen machtsfiguur
 • Gerespecteerd
 • Empathisch
 • Kent de interne afspraken
 • Kennis over ethische thema &lsquo s is een meerwaarde maar hoeft niet, kan expertise buitenshuis opzoeken.

Kan in principe om het even welke functie hebben in de club (maar liefst geen trainer)

3. Taken van de vertrouwenspersoon:

 • Aanspreekpunt en eerste opvang
 • Coördinatie van de interne procedure
 • contact met derden
 • VAL meldingspunt
 • Preventie en ondersteuning :
  • opstellen gedragscode
  • bekendmaken vertrouwenspersoon
  • acties opzetten of ondersteunen
  • samenwerken met vertrouwenspersonen van de kernen
 • De vertrouwenspersoon krijgt een opdracht vanuit het bestuur en krijgt het vertrouwen om meldingen aan te pakken.
 • De vertrouwenspersoon werkt autonoom en kan ondersteuning krijgen van de vertrouwenspersoon van de federatie.
 • De vertrouwenspersoon rapporteert acties mbt. geweld en SGG aan de federatie aan de hand van een rapporteringsfiche.

4. Aangifte bij de politie: Indien verder onderzoek/opvolging aangewezen is. De club kan zich betrokken partij stellen, wordt op de hoogte gehouden van het verdere verloop van de klacht.

5. VAL tuchtrecht : AVT onderschrijft de statuten / tuchtreglement van de Vlaamse atletiekliga. De meldpunten van de VAL kan men terugvinden op de website van de Vlaamse Atletiekliga:www.atletiek.be

ETHISCH EN GEZOND

In het kader van het veilig en gezond sporten hebben we aandacht voor enerzijds een gezonde en verantwoorde voeding, anderzijds voor de belasting van sport op ons lichaam en eventuele opvolging van blessures. Daarnaast is het van belang dat we ons op een correcte, respectvolle manier gedragen en dat grensoverschrijdend gedrag gebannen wordt.

Meldpunt van de federatie voor ongewenst gedrag
Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen?
Voel je je mentaal of fysiek misbruikt?
Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?

PRAAT er over!

Je kan met jouw problemen terecht bij de vertrouwenspersonen van jouw club of bij de vertrouwenspersoon van de Vlaamse Atletiekliga.

Wij nemen elke klacht ernstig en behandelen ze met de nodige discretie.

Grensoverschrijdend gedrag
Er zijn grenzen in de manier waarop we met mekaar omgaan: seksueel overschrijdend gedrag, pestgedrag, mentale druk, … wordt niet getolereerd! Sport met grenzenPestenIs kiezen verliezen?

Gedragscode
Zowel van atleten als van trainers, bestuurders, juryleden en ouders verwachten we een correcte, respectvolle houding! Gedragscode voor clubs

Anti-doping
Wie sport moet zich houden aan afspraken, ook wat betreft het gebruik van voedingsstoffen en geneesmiddelen.
Wie sport moeten weten waar de lijn ligt …
Nieuwe WADA -lijst van verboden middelenAlgemene infoAntidopinggids voor ouders

Meer info vind je ook terug in :AVT Ethische Gedragscode VAL Gedragscode

Privacyverklaring

De club AVT verklaart GDPR-compliant te zijn volgens de Europese wetgeving hieromtrent. De AVT Privacy-verklaring kan u hier downloaden. Privacyverklaring

Verzekering

Hiervoor verwijzen we je graag door naar de algemene AVT website. Lees meer

Puntenpremie

Hiervoor verwijzen we je graag door naar de algemene AVT website. Lees meer

Lid worden & vernieuwen

Hiervoor verwijzen we je graag door naar de de lid worden pagina. Lees meer

Werking

Hiervoor verwijzen we je graag door naar de werking pagina. Lees meer

Trainingen

Hiervoor verwijzen we je graag door naar de trainingen pagina. Lees meer

Team

Hiervoor verwijzen we je graag door naar de team pagina. Lees meer

Clubrecords

Hiervoor verwijzen we je graag door naar de clubrecords pagina. Lees meer

Verloren Voorwerpen

Hiervoor verwijzen we je graag door naar de verloren voorwerpen pagina. Lees meer