De reglementen van de clubwerking AVT in het algemeen zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement


U kan het volledige huishoudelijk reglement hier downloaden.


De Reglementen voor de samenstelling van de aflossingsploegen zijn vastgelegd in 2 specifieke Aflossingsreglementen ; een regelement voor benjamins, pupillen en miniemen en een reglement vanaf cadet.

  • U kan het aflossingsreglement voor ben,pup, min hier downloaden
  • U kan het aflossingsreglement vanaf cadet hier downloaden.

Onze club hecht veel belang aan de jeugd, daarom hebben we een jeugdsportbeleidsplan uitgewerkt, dat u hier kan dowloaden


De sportieve leiding van onze club is in handen van de technische directeur. Hij is tevens een vertrouwenspersoon, waar je terecht kan voor vragen ivm intercommunale trainingen, selecties voor de BVV, selecties voor aflossingsploegen, inschrijven voor kampioenschappen enz...


Momenteel is Ivo Janssen onze technische directeur : je kan hem bereiken op ivo.janssen1210@telenet.be