Historiek


In Limburg was atletiek een laatkomer. In 1942 ontstonden de eerste atletiekverenigingen en in 1943 werd er een Provinciaal comite opgericht. De jaarlijkse veldloop in de winter was de voornaamste activiteit van elke club. In de zomer was er geen activiteit, daar er geen enkele piste bestond. De betere atleten weken uit naar FC Luik. Enkele Limburgse atletiekfanaten besloten dan om een nieuwe club op te richten. Als clubnaam wensten ze geen plaatsnaam omdat de werking voor gans Limburg moest openstaan en " Toekomst " moest bieden aan jong atletiektalent. Op 25 Aug 1969 was de erkenning door de KBAB een feit en werd de "Intercommunale Atletiek Vereniging Toekomst " of kortweg AVT geboren.